ایمنی سیم بکسل جرثقیل

توسط

تعیین ضوابط ومقرات برای ایمنی سیم بکسل جرثقیل سبب کارکرد بهتر وعمرمفید طولانی تر آن می شود.فردی که مسئول سیم بکسل اندازی است می بایست در هنگام انداختن سیم بکسل و آماده نمودن بار برای بلند نمودن، شرایط ایمنی سیم بکسل جرثقیل را در نظر داشته باشد که بتوانداز کارافتادگی وخرابی سیم بکسل ها ، زنجیرها ، سایر وسایل بکسل اندازی و باربندی جلوگیری کند.


همچنین که قبل از شروع به کار می بایست وسایل متناسب با طول و وزن بار را برای بلند نمودن به درستی انتخاب نماید تا در هنگام بلند کردن بار بین سیم بکسل ها زاویه ۹۰ درجه بوجود نیاید.

توجه به دستور العمل های ایمنی هم باعث کار سالم وعاری از خطر وحادثه برای افرادی که با جرثقیل در ارتباط هستند می شود وهم موجب عمر طولانی جرثقیل وتجهیزات مربوط به آن نظیر سیم بکسل جرثقیل می شود.ازین رو می بایست برای ایمینی بیشتر سیم بکسل جرثقیل موارد زیر را رعایت کرد:

 • با زور هل دادن یا کشیدن قلاب بطرف حلقه های سیم بکسل بار بلند کن ممنوع است.
 • بارگیری مواد محترقه با سیم بکسل ممنوع است ، مگر قفسه ای برای کپسول گاز تهیه و با آن حمل شود
 • باری که وزن آن مشخص نیست و یا باری که بیش از ظرفیت جرثقیل باشد ، بستن و باربردن چنین بارهایی ممنوع است.
 • جا انداختن حلقه های سیم بکسل بار بلند کن به داخل دهنه قلاب به کمک ضربه های پتک و چکش یا سایر اشیاء ممنوع است.
 • در صورتیکه جرثقیل دارای قلاب دو شاخه ای باشد آویزان کردن بار روی یک شاخه قلاب ممنوع است.
 • سیم بکسلها می بایست کاملا در درام قرار گرفته باشند و روی یکدیگر پیچ نخورده باشند .
 • سیم بکسلها نبایستی خم شوند.
 • سیم بکسلها در صورت زدگی ،زنگ زدگی و پارگی (بیش از ۵ درصد )نباید مورد استفاده قرار گیرند.
 • بکسلها وسیم هایی که ضربه خورده اند نبایستی بکار برده شوند
 • سیم بکسلها می بایست طبق توصیه سازنده روغن کاری شوند و از تماس آنها با اسیدها و فلزات داغ و مواد خورنده جلوگیری شود.
 • در زمان استفاده از تک وایر، اهرم سقوط آزاد را که سبب میشود سیم بکسل با سرعت زیاد حرکت نماید را نباید به کارگرفت .
ads2

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

ads2